ANORGANSKA KEMIJA PDF

Promocijski video prikazuje večino dejavnosti programa Anorganska kemija in tehnologija. Na začetku je prikazano delo z nestabilnimi spojinami v visokem. anorganska kemija translation in Croatian-English dictionary. Get this from a library! Splošna in anorganska kemija: zbirka pojmov, vprašanj in nalog z odgovori in rešitvami. [Boris Čeh].

Author: Kajilabar Migis
Country: Namibia
Language: English (Spanish)
Genre: Personal Growth
Published (Last): 3 August 2018
Pages: 169
PDF File Size: 4.61 Mb
ePub File Size: 11.6 Mb
ISBN: 352-4-81967-128-2
Downloads: 12270
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Fauzragore

Concepts and Perspectives, VCH: Pomembno orodje anorganske kemije je teorija molekularne simetrije skupine.

Formats and Editions of Kemija. Anorganska kemija []

V takih primerih govorimo o hipervalentnih molekulah. Iz Wikipedije, proste enciklopedije. Osnovni principi anorganske kemije so seveda enaki. Razredi anorganskih spojin se pogosto prekrivajo: Prva umetno proizvedena anorganska spojina je amonijev nitrit NH 4 NO 2ki je pomembno umetno gnojilo. Kvalitativne teorije so anorganski kemiji prinesle zelo veliko koristi.

Redoks reakcije so pri prehodnih elementih zelo pogoste. V sodobnih razlagah kompleksnih spojin so ligandi lahko skoraj vse organske in anorganske spojine.

Kemija lantanoidov je v mnogih pogledih podobna kemiji aluminija. Natrijev in kalijev klorid sta pomembna elektrolitaadenozin-5′-trifosfat ATP je multifunkcionalni nulkeotid in koencim in pomemben posrednik pri medmolekularnem prenosu energije [2]polifosfati pa skupaj s sladkorji tvorijo hrbtenico DNA.

Pomembni razredi anorganskih spojin so oksidikarbonatisulfati in halogenidi. Kvantitativni pristop k anorganski kemiji je usmerjen predvsem v energije kemijske reakcije. V redoks reakcijah pride do spremembe oksidacijskih stanj. Besedilo se sme prosto uporabljati v skladu z dovoljenjem Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 3.

  KATALOG WIPRO TOOLS PDF

Razlika med zelo velikimi klastri in glavnino trdne snovi je precej zabrisana. Lewis je prav tako leta postavil svojo definicijo kislin in baz.

Lewisove kisline so zvrsti, ki sprejmejo elektronski par, Lewisove baze pa zvrsti, ki donirajo elektronski par. Za razvoj kvalitativnih in kvantitativnih teorij so izjemno pomembne izjeme. Imenski prostori Stran Pogovor.

anorganska kemija – Wiktionary

Prostorska zgradba kompleksnih spojin je zelo bogata. Razhajanje med kvalitativno teorijo paramagneten in opazovanjem diamagneten je privedla do modelov za “magnetno pripajanje”.

Mednje formalno spadajo tudi kovine iz 3. V drugih projektih Wikimedijina zbirka. Pomembnost anorganske kemije in anorganskih sintez sta dokazala Carl Bosch in Fritz Haberki sta v zgodnjih V ta razred spojin spadajo spojine elementov iz 1. Izjema so zelo pomembni dvoatomni kompleksi kovina-kovina.

Prehodne kovine skoraj brez izjeme reagirajo z majhnimi molekulami, na primer COH 2O 2 in C 2 H 4kar ima velik industrijski pomen. Do izmenjave elektronov pride tudi v reakcijah, ki so dogajajo v baterijah. Koordinirani ligandi se po reaktivnosti razlikujejo od prostih ligandov. Delijo se v dva glavna razreda: Pomembno povezavo med kemijskimi vezmi, reakcijskim mehanizmom in reaktivnostjo je dala Marcusova teorija kemijske reakcije.

Za podrobnosti glej Pogoje uporabe. Chemistry of the Elements 2 izd.

  ICH GCP E9 PDF

anorganska kemija

Prehodne kovine so elementi 4. Klastri se pojavljajo v popolnoma anorganskih sistemih, organokovinski kemiji, kemiji glavnih skupin elementov in bioanorganski kemiji.

Mehanizmi njihovih reakcij se zato razlikujejo od mehanizmov organskih reakcij. V kemijo trdnega stanja spadajo tudi kovine in njihove zlitine. Tradicionalna bioanorganska kemija je usmerjena predvsem v prenose elektronov in energije v proteinih, ki so pomembni za dihanje.

Podpoglavja anorganske kemije so organokovinska kemija, kemija klastrov in bioanorganska kemija. Umetno proizvedeni so tudi nekateri katalizatorjina primer vanadijev V oksid V 2 O 5 in titanov III klorid TiCl 3 ter nekateri reagenti v organski kemiji, na primer litijev aluminijev hidrid LiAlH 4 in Grignardovi reagenti.

Hirosti izmenjave vode se po periodnem sistemu elementov razlikuje za 20 redov velikosti. Structural Inorganic Chemistry, Oxford: Pogled Preberi Uredi Uredi kodo Zgodovina.

Mnoge spojine bi lahko uvrstili tudi v druge razrede: Klastri so skupki med seboj povezanih atomov, ki jih najdemo v vseh kenija kemijskih spojin. Drug primer so alkenivezani na kovinske kationeki so reaktivni do nukleofilov, medtem ko alkeni kot taki praviloma niso.