ENERGJIA SOLARE PDF

Energjia solare translation in Albanian-English dictionary. Energjia diellore, nje burim dhe potencial i qendrueshem (Solar energy, a sustainable source and potential). Conference Paper (PDF. Potenciali energjetik i shfrytëzimit të energjisë diellore në Dragash. . prodhuar energji elektrike nga energjia diellore, përveq të tjerash kërkohet që të.

Author: Tosar Shataur
Country: Ecuador
Language: English (Spanish)
Genre: Travel
Published (Last): 2 September 2015
Pages: 304
PDF File Size: 11.94 Mb
ePub File Size: 12.47 Mb
ISBN: 723-8-22554-559-2
Downloads: 25835
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kagagor

Sistemi fotovoltaik realizohen me shnderruesit fotovolaik te cilet energjine rrezatuese te diellit e shnderrojne ne energji elektrike shnderrimi i drejtperdrejte.

Ato mund te punojne kurdo qofte qe konsumatori te kerkoje energji,pra dhe gjate territ ose gjate motit te vranet. Ky central eshte leshuar ne pune ne Nentor te vitit Sistemet fotovoltaike mund te perdoren si burime autonome i energjise elektrike ne kombinim me burimet tjera te energjise ose energgjia lidhur ne rrjetin elektrik.

Energjia solare – Albanian-English Dictionary – Glosbe

Teknologjia e sistemit parabolik ne fillim eshte perdorur ne SHBA, dhe centrali i pare ne Europe qe punon me kete teknologji eshte ndertuar ne Spanje Wnergjia dhe ka fuqine e instaluar 50MW. Ky proces mundeson dyfishin e numrit te oreve te punes ne vit te centralit.

  CARTA A DIOGNETO EM PDF

Kolektoret diellor per ngrohje te ujit, Pergaditja e ujit te ngrohet, avujve. Pamja e nje centrale termike me kulle diellore si dhe skema e prodhimit te energjise elektrike me perdorimin e kripes se shkrire.

Sistemet diellore energjetike [ redakto redakto tekstin burimor ] Sistemet diellore te temperaturave te uleta.

Energjia e ripërtëritshme – Wikipedia

Turbinat prodhojne energjine elektrike gjate nates duke perdorur kete nxehtesi. Kulla punon ne principin e fokusit nga fusha me mija cope pasqyra ne enervjia i cili eshte i vendosur ne maje te kulles. Ngrohja natyrore e hapesires. Shikime Lexo Redakto Redakto tekstin burimor Shiko historikun.

Gjate kushteve normale ne siperfaqen e tokes mund te arrihet intesiteti i rrezatimit prej 1.

Energjia solare

Intensiteti mesatar i rrezatimit te diellit ne atmosfere eshte mesatarisht 1. Nxehetesia e gjeneruar nga fusha me celula diellore deponohet ne kripen e shkrire e cila ndodhet ne rezervuaret me diameter 36m dhe lartesi 14m.

Ne kete central sistemi i deponimit,absorbon nje pjese te nxehtesise te prodhuar,nga fusha me celula diellore parabolike gjate dites. Marresi grumbullon nxehtesine e diellit ne lengun e ngrohet i cili qarkullon dhe i cili perdoret per prodhimin e avujve per turbinen konvencionale me avull per prodhimin e energjise elektrikete vendosur ne fund te kulles.

  ANESTESIA CLINICA GULLO PDF

Pamja e nje kolektori diellor qe perdoret per ngrohjen e ujit.