LOGISTIKA SKRIPTA PDF

Get this from a library! Poslovna logistika: skripta: vaje. [Darko Pirtovšek; Sonja Šaše; Samo Kramer; Anton Vorina]. 1 1. POTREBE a) Primarna potreba odnosi se na: gotove proizvode, rezervne dijelove, trgovačku robu i slično, dakle na materijalna dobra koja. Poslovna logistika: skripta: vaje. Front Cover. Darko Pirtovšek, Sonja Šaše, Samo Kramer, Anton Vorina. Šolski center, – 86 pages.

Author: Samucage Kagalkis
Country: Brazil
Language: English (Spanish)
Genre: Photos
Published (Last): 4 July 2016
Pages: 156
PDF File Size: 15.30 Mb
ePub File Size: 15.43 Mb
ISBN: 298-1-61698-620-8
Downloads: 93870
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Shaktibei

Usluga isporuke blizina i druge pogodnosti ,2. Trokovi koji izazivaju zalihe Trokovi smjetaja zaliha zgrade Trokovi ouvanja zaliha ventilacija, grijanje i sl. Maksimalne zalihe – Gornja granica zaliha koja se ne smije prekoraiti. Takva skladita imaju osobito logistika poduzea. Podijela zalihaZalihe dijelimo prema: Matematika Analiza 2, Skripta, 85 Str Documents.

Obchodní logistika: Učební skripta – Jiří Jindra – Google Books

Funkcija raspaavanja moe biti ili dostavna ili sripta. Mogunosti opskrbe energijom, 4. Manipulativni trokovi rukovanje, smjetaj Trokovi osiguranja od rizika kvarenje, unitenje i sl.

Minimalna zalihaNajmanja je koliina nekog proizvoda koja je potrebna da se pravovremeno izvre obvezeMaksimalna zalihaGornja ekonomski opravdana granica zalihaOptimalne zaliheOsiguravaju redovnu opskrbu proizvodnje ili kupacaRavnoteu izmeu trokova skladitenja i trokova naruivanjaProsjena koliina zalihaAritmetika sredina broja stanja zalihaPrikazuje trenutno stanjeSigurnosne zaliheOsiguranje od nepredvienih promjena u potranji ili ponudi robeSpekulativne zalihePrikupljene s namjerom da se prodaju kada se cijene znatnije poviseSezonske zaliheNabavljene pred odreenu sezonuPredvieno sezonsko poveanje potranjeNpr.

Ne moe se prodati ili se prodaje uz znatno nie cijene Planiranje zaliha: Sustavi planiranja i kontrole zaliha: Optimalna veliina je ona kod koje su ukupni trokovi najnii. Pomone i pogonske materijale kao i na potroni alata. Mogua rijeenja organizacije rasporeda robe u skladitu: Funkcija skladita moe biti dostavna ili otpremnika: Primjena sustava gospodarenja artiklima podjela u 4 klase ABCD politika skladitenja A prometno intenzivni proizvodi lokalna skladita B manjeg intenziteta regionalna skladita C neznatni intenzitet tvorniko skladite D izuzetno mali udio u prometu samo po narudbiXYZ analizaAnaliza artikala prema potronji: Trokovi naruivanja opadaju s poveanjem veliine jedne narudbe jer se smanjuje broj pojedinanih narudbi.

  LPC2124 DATASHEET PDF

logistika skripta

EDIFACT Olakava i ubrzava logistila, osobito u meunarodnoj razmjeni, izmeu proizvoaa, izvoznika, konsignatera, peditera, veletrgovca, banaka, vladinih organizacija i drugihSustav koji prua jednoobrazne standardne poruke, ubrzava tokove informacija u poslovnoj transakciji i omoguuje uporabu mrenih servisaUsvojene su standardne poruke raun, narudbenicarazvila ga je Meunarodna organizacija za standarde Tu se kod rasporeivanja artikala u obzir uzimaju osobito tehniki i tehnoloki zahtjevi skladitenja.

Pribavljanje graevinskih dozvola, 3. NormativiTehniki normativ materijala i energije ona koliina materijala i energije koja je prijeko potrebna da se uz odreene tehnike uvjete proizvede odreena jedinica proizvoda. Infektologija – Skripta Str.

Skripta Istorija Na Diplomatija Str. Bukovac – zadnja verzija 12 Documents. Pojam komunikacija Komunikacija se prouava sa niza gledita: Inenjerske Komunikacije i Logistika skripta za ispit by T Minimalne, maksimalne zalihe i optimalne zaliheMinimalne zalihe – Najmanja raspoloiva koliina zaliha koja osigurava nesmetano poslovanjeZavisi od dnevnih potreba i intervala jedne nabavke.

Trokovi sredstava u zalihama trokovi angairanog kapitala 6. Raspored robe u skladitu ovisi prije svega o vrsti robe koja se uskladitava.

Planirane minimalne, maksimalne, optimalne, prosjene, sigurnosne,pekulativne, sezonske, nekurentne b. Sustav na temelju uvjeta na tritua MRP sustavi-Planiranje materijalnih potreba-Zasnovani na planu proizvodnje i normativima utroka materijala-Planira se potrebna koliina materijala za proizvodnjub DRP sustavi-Planiranje distribucijskih potreba-Temelje se na prognoziranju potranjec Kod oba sustava tei se uskladiti proizvodnju s potranjom kako bi se izbjegle visoke zalihe.

  CAMILLERI IL LADRO DI MERENDINE PDF

Trokovi transporta i skladita, 6. Uestalosti isporuke, Brzine obrtaja, Zapremnine robe, Teine robe Strategija Razvoja, Skripta, 66 Str. Zalihe gotovih proizvodab Stvarnoj i planiranoj koliinia. Kontinuiranoa Uvijek ista koliinab Razdoblja narudbe ne moraju biti jednakac Maksimalna zaliha moe varirati Periodino a Koliina koja je potrebna do maksimalneb Popunjavanje u tonim vremenskim intervalimac Maksimalna zaliha je uvijek ista2.

Bruto potrebaUkupna potreba koja nastaje u nekom razdoblju, ne uzimajui u obzir visinu postojee razine zalihab. Zalihe dijelova i poluproizvodac. Published on Jan View Download 0. Prometne veze5.

Formats and Editions of Vojaška logistika : skripta za predmet []

Neto potrebaDobije se tako da se od bruto potreba odbiju raspoloive lovistika zalihe. Vani imbenici izbora mjesta otpremnog skladita na lokalnoj razini: To popunjavanje moe biti: Inenjerske Komunikacije i Logistika – skripta za ispit by T. Osnovne zadae skladinog poslovanja vezane su uz: Sa stajalita trokova polazimo od pitanja: Izbjegavati nepotrebne trokove skladitenja Izbjegavati mogui manjak i zastoj proizvodnje8.

Pri tome valja naroito poznavati zakonitosti uvanja zapaljivih roba, roba koje je potrebno posebno skripya, roba koje treba uvati od kvarenja i sl.

Logistika Skripta Zadnja 4-12 Str

Lokacija skladitaInterlokalni izbor znai odabir izmeu vie moguih lokacija u nekom gospodarskom podruju u zemljopisnom smislu- npr. U njima se skupljaju proizvodi od razliitih dobavljaa i raspaavaju jednome ili nekolicini proizvodnih ili trgovinskih pogona pr. Neto normativ koliina koja je u cjelosti ula u proizvodBruto normativ osim navedenog obuhvaa jo i otpadak.